Startsida

2020-03-24/Peter Rodin

Föreningsstämma 2020

Mot bakgrund av rådande läge och rekommendationer utfärdade av folkhälsomyndigheten, så kommer föreningsstämman flyttas till juni månad.

I föreningens stadgar framgår det att stämman skall hållas före april månads utgång. Det finns dock stöd i lagen för ekonomiska föreningar (SFS 2018:672 kap 6 9 § Ordinarie föreningsstämma), där det föreskrivs det att ordinarie stämma skall hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår.

Då läget fortsatt är mycket osäkert, så uppmanar vi er att bevaka informationen som vi kommer att publicera här på hemsidan.

Väl mött
/Peter Rodin

2020-02-18/Peter Rodin

Förvaltningsorganisation

Föreningens förvaltningsorganisation är publicerad under menyn Föreningsinfo.

2019-12-11/Peter Rodin

Information från Comhem:

Hej! På grund av pågående förhandlingar om vårt avtal med TV4s ägare Telia kommer TV4- och C More-kanalerna med stor sannolikhet att släckas vid midnatt. Läs mer och håll dig uppdaterad här Comhem.se/aktuellt.

Din upplevelse är viktig för oss och vi beklagar djupt att pågående förhandling påverkar dig. Vi ger dig därför nytt innehåll och personliga erbjudanden. Läs mer om det här Comhem.se/minasidor

Hälsningar, Com Hem


2019-09-05/Peter Rodin

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Vår förening är medlem i detta forum och får därför regelbundna utskick i form av nyhetsbrev.

Nu har även du som enskild medlem möjlighet att ta del av denna information. Gå in under fliken Medlemsinfo och vidare till Nyhetsbrev. Under bilden finns sedan en länk till nyhetsbreven som öppnas i en ny flik.

Har ni frågor eller synpunkter på hemsidans innehåll, så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin