Startsida

2020-07-12

Enligt senaste information skall felet vara avhjälpt senast måndag e.m. Felet är omfattande och berör ett stort antal abonnenter med IP Only som kommunikationsleverantör. Hela Årjäng inkl. Töcksfors med respektive omnejd, även ett stort område söderut.

2020-07-10

Störningar i nätet

Just nu verkar alla ha störningar på tv-bilden. Det är oklart var felet är. Föreningen har kontakt med ip-only. Enskild medlem kan gärna kontakta sin tjänsteleverantör (ComHem, Bahnhof etc) och anmäla felet. Glöm inte att tala om att alla i föreningen har samma problem oberoende av leverantör. Ju fler som ringer ju högre prioritet borde ärendet få!


2020-06-23

Frågor och svar inför Föreningsstämma 2020

Fråga/förslag:

Jag bor som sommarboende i Lennartsfors.
Det är ganska dyrt att betala för hela året när man utnyttjar kanske 3-4 månader per år.

Mitt förslag är att styrelsen tar fram ett alternativ för sommarboende som blir lite billigare. Man kan få tv på andra sätt idag och det skulle räcka med WI-FI uppkoppling.

Styrelsens svarar:

Vi har full förståelse att det upplevs dyrt när man bara nyttjar abonnemanget under några månader. Driftsavgiften måste betalas året runt eftersom det är grundförutsättningen för tillgång till internet. Däremot så kan man som medlem välja att säga upp gruppavtalet med t.ex. ComHem om man inte behöver alla tjänster som ingår i paketet och i stället teckna ett eget avtal med en internetleverantör.


2020-06-05

Underlag Föreningsstämma 2020

Här nedan kan du ladda ner samtliga underlag till årets stämma. Viktiga datum är markerade med rött!

Blanketten för röstning ”Utkast till protokoll föreningsstämma 2020” sparar du ner på din dator innan du fyller i den.

Saknar du program för att kunna öppna pdf.filer, så finns det att hämta gratis här – Adobe Acrobat Reader

Dina svar skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/6!
Markera ditt svar genom att klicka i respektive kryssruta (endast en per beslutspunkt).

Motivera ditt val om du inte ställer dig bakom styrelsens förslag. Textfältet (efter nej-rutan) rymmer 100 tecken. Behövs mer utrymme så beskriv ditt ställningstagande i mailet du skickar till styrelsen.

Ifylld blankett skall därefter mailas till info@fibersydvast.se
Glöm inte bort att bifoga signerad och inskannad fullmakt om du deltar som ombud åt någon medlem.

Eventuella frågor mailas till styrelsen senast den 19/6. Frågorna besvaras därefter via mail av styrelsen den 24/6 och publiceras även på föreningens hemsida

Utkast till Protokoll föreningsstämma 2020

ÅRSREDOVISNING 2020 Bilaga 1

BUDGET 2020 Bilaga 2

MEDLEMSSTATUS Q4-19


2020-06-02

Föreningsstämma 2020

Regeringen beslutade den 18 maj om en tillfällig lag (SFS 2020:198) som möjliggör att en föreningsstämma kan genomföras utan fysiskt deltagande av medlemmarna.

Kravet att stämman ska genomföras senast 6 månader efter verksamhetsårets slut ändras inte. Styrelsen har därför beslutat att årets stämma genomförs under juni månad med röstning via epost. Dokumentation och underlag för röstning publiceras inom kort på hemsidan. Underlaget för röstning kommer också att skickas via epost till medlemmarna.

Har ni frågor så mejla dem till info@fibersydvast.se

Med vänlig hälsning

Claes-Uno Brask

Ordförande

2020-02-18/Peter Rodin

Förvaltningsorganisation

Föreningens förvaltningsorganisation är publicerad under menyn Föreningsinfo.


2019-09-05/Peter Rodin

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Vår förening är medlem i detta forum och får därför regelbundna utskick i form av nyhetsbrev.

Nu har även du som enskild medlem möjlighet att ta del av denna information. Gå in under fliken Medlemsinfo och vidare till Nyhetsbrev. Under bilden finns sedan en länk till nyhetsbreven som öppnas i en ny flik.

Har ni frågor eller synpunkter på hemsidans innehåll, så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin