Startsida

2020-02-25/Peter Rodin

Störningar under perioden 20-25 februari

Den senaste periodens hårda vindar har medfört att många träd har lagt sig på ledningarna i vårt område. Ellevio har därför varit fullt sysselsatta med att röja i ledningsgatorna, vilket har inneburit ett antal (osedvanligt många…) avbrott/omkopplingar den senaste tiden.

I samband med detta har också några av våra medlemmar drabbats av att fiberanslutningen inte har startat upp som förväntat när strömmen har kommit tillbaka.

Enligt IP-Only så skall all utrustning starta upp normalt igen när strömmen kommer tillbaka. I de fall detta inte sker skall varje enskild medlem lämna en felanmälan till sin tjänsteleverantör (ex. ComHem).

Om felet inte ligger hos tjänsteleverantören kommer dom att lämna ärendet vidare till IP-Only, som i sin tur kontaktar fiberföreningen om det skulle visa sig att felet ligger i vår utrustning.

/Peter Rodin

2020-02-18/Peter Rodin

Förvaltningsorganisation

Föreningens förvaltningsorganisation är publicerad under menyn Föreningsinfo.

2019-12-11/Peter Rodin

Information från Comhem:

Hej! På grund av pågående förhandlingar om vårt avtal med TV4s ägare Telia kommer TV4- och C More-kanalerna med stor sannolikhet att släckas vid midnatt. Läs mer och håll dig uppdaterad här Comhem.se/aktuellt.

Din upplevelse är viktig för oss och vi beklagar djupt att pågående förhandling påverkar dig. Vi ger dig därför nytt innehåll och personliga erbjudanden. Läs mer om det här Comhem.se/minasidor

Hälsningar, Com Hem


2019-09-05/Peter Rodin

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Vår förening är medlem i detta forum och får därför regelbundna utskick i form av nyhetsbrev.

Nu har även du som enskild medlem möjlighet att ta del av denna information. Gå in under fliken Medlemsinfo och vidare till Nyhetsbrev. Under bilden finns sedan en länk till nyhetsbreven som öppnas i en ny flik.

Har ni frågor eller synpunkter på hemsidans innehåll, så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin