Start

2018-01-17

     Oplanerat driftstopp!!!!!

Enligt IP-Only har ett avbrott inträffat som berör vissa delar av postnr 672 92. Kolla vidare  info på iP-Only/driftstörningar ( via mobilen!!!)

2017-12-26

                                        Planerat driftstopp!

IP-Only planerar ett driftstopp pga underhåll måndag den 8/1. Stoppet beräknas att bli ca 15 min, tidigast kl 1000 och senast kl 1400.

2017-12-05

                                                    Avgrävning!

Fiberkabeln har grävts av på länsgränsen på vägen mellan Gustavsfors och Blomma. Detta drabbar ca 5 fastigheter belägna väster om kanalen, reparbetet beräknas starta onsdag den 6/12.

2017-11-08

Viktigt, Viktigt, Viktigt,Viktigt.

Vid föreningens årstämma 2017-04-08 fick styrelsen i uppdrag att koppla ur fibern för de medlemmar som ej aktiverat sin uppkoppling. Urkoppling kommer att ske 2017-12-01.

De som önskar aktivera sin uppkoppling kan kontakta Holger Eriksson (holger@holgereriksson.com).

Uppkoppling debiteras till självkostnadspris.

Claes-Uno Brask

Ordförande Fibernät Årjäng Sydväst

 

 

2017-09-28

Ny medlem    ??????

Styrelsen beslöt i söndags kväll följande:

”Ny medlem betalar 22750 i anslutningsavgift plus 10% i administrativ avgift. Kund debiteras för  ev kostnad som inte täcks av insatsen inkl moms”

Detta innebär att föreningen betalar för ca 200 m (vid enkel förläggning i mark ) från närmsta kopplingsskåp ( galvaniserat med beteckning SK 001 och uppåt).  Ev rest fram till fastigheten betalar den nye medlemmen själv för. Räkna med ca 100 kr ex moms per meter. För att hålla kostnaderna nere behövs flera nya medlemmar på en gång.

Angivna priser är uppskattningar och inte bindande.

 

 

2017-09-28

ComHem och Bahnhof och föreningsavtal.

Bahnhof kräver minst 5 nya medlemmer för att teckna avtal.

ComHem kopplar inte in nya medlemmar förrän nästkommande kvartal.

2017-07-27

Du som tänker gräva eller liknande!

                                    Du som tänker gräva, kontakta www.ledningskollen.se och gör en anmälan . Den är kostnadsfri och kan bespara Dig och föreningen en massa bekymmer och kostnader, för att inte tala om alla sura grannar som inte har någon kontakt med nätet.

Karta fibernätet

Du som har skrivit under ett markavtal och vill ha en detaljerad karta, kontakta ” nilsosten@telia.com”.

2017-07-26

                        Nya medlemmar?

Vid styrelsemötet den 19 augusti kommer troligen beslut tas om kostnader och villkor för att bli ny medlem.

2017-05-29

                    AVBROTT!!

Vid skogsavverkning längs vägen mellan Rösstegen till Häljelund har fiberledningen blivit skadad. Reparation kommer att på hela dagen den 30/5. Abonnenter på sträckan Sundsbyn – Vammerviken kommer att sakna uppkoppling hela dagen.

 

 

2017-05-17

Alla som har beställt Bahnhof före den 12/5 kan nu hämta sina boxar hos Holger Eriksson. För övriga återkommer vi med besked.
2017-05-11

                             BAHNHOF igen!!!!!

Senaste nytt är att Bahnhof ännu ej kopplat in oss men lovar att det skall ske under helgen!? Om du får fellarm 4 är Du ej inkopplad.

 

Bahnhofs TV-boxar finns för avhämtning, de 4 sista anmälningarna restas fortsatt men beräknas kunna levereras under kommande vecka.

Hämtas och kvitteras hos Holger Eriksson , Manhemsvägen 31, Lennartsfors. Tel. 070 66 39 204

OBS! Installationsanvisningar finns under fliken installationsinfo på vår hemsida www.fibersydvast.se I anvisningen finns även telefonnummer för support.

2017-05-06

                        BAHNHOF

Bahnhof nu är i full färd med att koppla upp internettjänsten för de som anmälde sig inom utsatt tid, övriga kommer successivt . Där emot saknar vi trots ideliga påstötningar TV-boxarna. Svar om leveranstid utlovas vid varje tillfälle men uteblir. Officiellt skylls på sjukdom, slutsatsen är att det måste vara en synnerligen allvarlig epidemi som drabbat stora delar av hela organisationen när ingen tycks orka eller kunna ta sig an frågan.

                                 ALLTELEs faktura för maj.

Hej!
Jag *bestrider* bifogad faktura. AllTele bröt ensidigt det gruppavtal om
bredband, telefon och tv som jag haft med er via Fiberförening Årjäng
sydväst. Sedan 2017-05-01 levererar ni inga tjänster och då har ni heller
ingen rättighet att fakturera mig för kostnader under maj.

Claes-Uno Brask
Kundnr: 46865112
Tele: 072-5460355

Svar från Alltele.

Vi avslutade samarbetet 2017-05-03 och pengarna för maj ska du ha tillbaka, april var ni fortfarande kunder med oss och den är ok.

Vad har du för bankuppgifter så att vi kan betala tillbaka 139,00 kr?

Med vänlig hälsning,
Marina

Kundservice
AllTele

 

2017-05-04

                                          SLUT PÅ KAOSET ????????

Nu har äntligen Alltele slutat att blockera för Com Hem och de flesta har fått internet mm. Du som ännu inte har fått igång det, ett tips: när Du ringer supporten, begär inte ”Support Tivo” utan ” Teknisk Support” ange personnummer eller abbonentnr och begär aktivering av din förbindelse.

 

 

2017-05-02

 

                 ALLTELE- BAHNHOF -COM HEM

Ett smärre kaos har utbrutit- Alltele verkar blockera Comhem`s försök att lägga ut sitt program. Alltele har troligen  internet och fast telefoni i drift och Bahnhof har inte kunnat leverera  hårdvaran ännu.

Åtgärder:

Holger, vår ekonomiansvarige ringer och mailar  och får inga eller svävande besked typ :” det har han hand om och jag kan inte göra mer till” : ”Ni måste säga upp avtalet trots att vi har sagt upp det”

Peter vår sekr jobbar utan att få några raka besked.

Hoppas att Comhem lyckas ladda ner sitt program i natt.

2017-04-28

                                     Bahnhof

Installationsanvisningar från Bahnhof finns under fliken installationsinfo.

2017-04-28

                                             ALLTELE

Utrustningar från AllTele.

Tidigare erhållen utrustning från AllTele skall ej återlämnas. Lämnas för återvinning till för er passande återvinningscentral.

2017-04-25

                                                   Nedsläckning av fiberanslutningar.

 

Vi har fn 90 medlemmar som av olika skäl ej aktiverat sina anslutningar och pga tekniska skäl kommer vi att ”släcka ” dom i resp nod (tas idrift när någon tjänst beställs och föreningen informeras). Du som nyligen har köpt en tjänst och ej hunnit anmäla detta till föreningen eller har för avsikt att koppla in en tjänst inom nära framtid skall anmäla detta till föreningen , e-post ” holger@holgereriksson.com” . OBS Detta gäller ej nya eller gamla medlemmar anslutna till Com Hem eller Bahnhof. Nedsläckningen kommer att ske efter 30/6.

2017-04-27

Ny anslutning?

Arbete pågår med att ta fram underlag för en ny princip för att koppla in sig. Detta skall troligen resultera till en lägre kostnad för de flesta. Vi återkommer snart med ett erbjudande.

 

2017-04-19

Viktigt för alla nya som skall byta till ComHem eller Bahnhof som tjänstelevarantör.

ComHem:

Ni skall snarast ringa telefonnummer 0775-17 17 20 för att avropa och bekräfta er beställning. Uppge namn och installationsadress, glöm inte att portera er hemtelefon om sådan finns. TV-boxar, router inkl. tillbehör kommer att distribueras till angiven adress.

 

Bahnhof:

Enligt senaste information krävs ingen personlig bekräftelse. Ingående utrustningar kommer att levereras till undertecknad och kan hämtas där, Manhemsvägen 31 (Lennartsfors) Avvakta senare besked för leverans.

 

Fibernät Årjäng Sydväst

Holger Eriksson  070 66 39 204

 

 

CCCC

2017-03-24

 

Alternativ möjlighet finns nu för de där AllTele utgår, att teckna Bahnhof tripleplay-paket inkluderat tre norska kanaler.

 1. I paketet ingående kanaler, se nedan. Tre norska kanaler ingår.
 2. TV-box ingår.
 3. Bindningstid 36 månader.
 4. Bredband 100/10 mb/s.
 5. Hemtelefoni ingår, samtalskostnad debiteras direkt via Bahnhof.
 6. Paketkostnad per månad 428 kr inkl. moms att debiteras av föreningen.
 7. Om man vill portera sitt gamla telefonnummer kostar det 199 kr/nummer.
 8. Kan tillkomma en s.k. tjänstefördelare beroende på tidigare utrustningar, 563 kr exkl. moms.
 9. Beställning föreningen tillhanda senast 5 april. Namn, användaradress och medlemsnummer skall framgå. Skickas till holger@holgereriksson.com eller till Holger Eriksson, Manhemsvägen 31, 672 92 Årjäng

Styrelsen Fiber Sydväst

                               NRK 1    NRK 2  TV 2

 

2017-03-14

Dagordning för årets Föreningsstämma finns under ”medlemsinfo”.

2017-03-14

                                                                             Com Hem

Möjligheter finns nu för de där AllTele utgår att teckna Com Hems tripleplay-paket på samma förmånliga villkor som befintligt avtal.

 1. Svenskt personnummer krävs.
 2. I paketet ingående kanaler, se bifogat produktblad. Norska kanaler ingår ej.
 3. TV-box inkl. syskonabonnemang ingår.
 4. Bindningstid t.o.m. 2019-03-25.
 5. Bredband 100/10 mb/s. Trådlös router ingår.
 6. Hemtelefoni ingår, samtalskostnad debiteras direkt via ComHem.
 7. Paketkostnad per månad 395 kr inkl. moms att debiteras av föreningen.
 8. Beställning föreningen tillhanda senast 5 april. Namn, användaradress och medlemsnummer skall framgå. Skickas till holger@holgereriksson.com eller till Holger Eriksson, Manhemsvägen 31, 672 92 Årjäng

Styrelsen

Fiber Sydväst

Nedan finns en länk till innehållet i ett erbjudande från Com Hem.

ComHem

 

 

2017-03-04

                                                              FÖRENINGSSTÄMMA

Årets stämma äger rum lördagen den 8 april  klockan 1600 i Blomskogs Folkets Hus. Sedvanlig dagordning. Övriga frågor skall anmälas till styrelsen senast 4 veckor före årsstämman.

2017-03-07

Viktig information till medlemmar som har AllTele som sin tjänsteleverantör.

Föreningen har ingått två gruppavtal om tripleplay-paket gällande TV, bredband och hemtelefoni. I ena fallet med Comhem som inte på något sätt är inblandat i nedan problematik och i det andra fallet med AllTele. Avtalen sträcker sig över tre år t.o.m. 2017-12-23 med förlängning ett år i taget.  AllTele var i princip den enda tjänsteleverantör som kunde leverera norska kanaler som komplement och dessutom inte krävde svenskt personnummer.

Följande har hänt beträffande AllTele.

Utan att lämna någon information eller förhandla med fiberföreningen stängdes de båda norska kanalerna av och utgick ur programutbudet med omedelbar verkan.  AllTele refererar till en text i avtalet som säger att programutbudet kan förändras även under avtalad tid. Medger dock att man borde informerat i rimlig tid. Föreningen hävdar avtalsbrott.

Onsdagen den 1 mars, närmare bestämt 09.27 kommer ett mail från AllTele där man säger upp hela avtalet och avslutar alla leveranser efter den 30e april 2017, anledningen är följande.

Citat, på grund utav tekniska förändringar i vår TV lösning så kommer vi på AllTele ej längre kunna leverera TV genom IP-Onlys nät, (föreningens kommunikationsleverantör) Vår signal kommer avslutas från och med den 30e april, vi kommer således från det datumet inte kunna fortsätta leverera den TV lösning ni har i dagsläget. I och med detta slutar vårt nuvarande avtal att gälla, detta avser det avtal där Fibernät Årjäng Sydväst köper in TV och bredband via oss. Slut citat.

Samtidigt erbjuder AllTele sig fortsatt kunna leverera ett kollektivt bredband med en hastighet om upp till 100/10 Mbt/s till förmånligt pris.

Föreningen hävdar ånyo avtalsbrott och kommer naturligtvis att undersöka hur vida detta kan styrkas, oavsett har fiberföreningen delgett AllTele sitt stora missnöje på det sätt frågan är hanterad. Faktum kvarstår, AllTele kommer fortsatt inte kunna leverera tidigare avtalade tjänster oavsett krav och argument från föreningen, tjänsterna kommer att utgå till fördel för andra affärslösningar redan beslutade utan att vi kan påverka.

Föreningen beklagar den uppkomna situationen, styrelsen arbetar febrilt att hitta andra lösningar och återkommer med mer information så snart möjligt är.

 

Styrelsen Fiber Sydväst

 

 

2017-03-03

                                                                     Felsökningstips

För Dig som inte använt fibern under en längre tid.

Om inget fungerar men WAN- lampan lyser på  den vita inneboxen (Mediaomvandlaren, CPE.) ,  leta rätt på ett litet hål på ena gaveln, bredvid kylflänsarna. Ta sedan en stoppnål el liknande och tryck in den så at det säger ”klick”, vänta sedan minst 10 sek tills Power-lampan blir röd, bryt strömmen, vänta lite och starta om,  då gör CPE’n  en totalåterställning. Vissa uppdateringar kan ha ”fastnat” under tiden som CPE’n har legat nere.

2017-02-10

 

2016-11-30

Gårdagens stopp är åtgärdat betr internet men inte TV`n . Ljussignalen till TV´n har en annan våglängd än internet och den tros ha hakat upp sig någonstans, men inte i Din TV. Felsökning pågår  av IP-Only .

2016-11-20

    DRIFTAVBROTT

En större skada på en fiberkabel i Hemnes, Norge förorsakade driftavbrott from fredag em till söndag morgon. IP-Only satte in stora resurser och lyckades laga felen. Mer info verkar inte komma.

Vid driftavbrott kolla era leverantörers hemsidor eller www.ip-only/driftstörningar. Ip-only uppdaterar sin hemsida 1 gång / tim så man kan hålla sig informerad om processen och anger en trolig starttid när det är lagat.

Vi har även haft problem med råttor/möss som har ätit på kablar i skåp och fastigheter – köp en katt!

 

2016-10-28

                               Tur i oturen.

3 stora aspar mm blåste ner för ett tag sedan och drog med sig fiberkabeln  ca 1 m upp i luften utan att gå av! Efter att ha lagt ner kabeln och skarvat söktråden fälldes asparna ( med viss möda!) och rotvältan ramlade snyggt tillbaka över kabeln!

dsc_0787_1 dsc_0781_1

 

2016-10-17

På förekommen anledning så finns protokollet för nedanstående stämma under fliken ” Föreningsinfo” direkt på fliken – inte i underflikarna!

2016-04-17

                                           Årstämma 2016-04-16 på Strömsborg.

Inför knappt 40 deltagare avhölls årstämman som leddes av Olle Gustavsson. Efter val består styrelsen numera av:

Weine Johansson ordf, Holger Eriksson kassör, Peter Rodin sekr, Anders Karlsson, Magnus Andreasson ledamöter, Claes-Uno Brask, Hannes Blomstrand , Anders Persson och Östen Svensson suppleanter. Suppleanterna skall stå på ”tillväxt” för att ersätta ordf. och kassör, som avser att avgå nästa år.

Revisorer: Gunilla Pihlström och Olle Gustafsson med Bo Malm som suppleant

Valberedning: Therèse Gustafsson och Catharina Solvagn.

Bland annat fattades dessa beslut:

-Serviceavgiften höjs med 25 kr /mån ( tot 80 kr plus moms och månad) för att säkerställa likviditeten under tiden tills vårt lån är färdigamorterat. Även årsavgiften höjs med 50kr till 200 kr.

-Alla kommer att debiteras serviceavgift med  möjlighet att begära dispens om fibern inte använts. Vi har nästan 100 medlemmar som inte använder sin fiber och detta påverkar också vår likviditet i förhållande till budgeten.

-Förutom styrelsen (tidigare beslutade arvoden bibehålls) kommer även revisorer och valberedning att arvoderas med 500 kr/år.

-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och årsredogörelsen godkändes med att underskott på ca 300 000.

Fullständigt protokoll kommer att läggas ut senare.

2016-03-10

                                   BRISTANDE BETALNINGSMORAL.

Tyvärr har vi fortsatt en grupp medlemmar somt inte betalar sina fakturor från föreningen  trots påminnelse. Nästa steg blir nu ett inkassoförfarande inklusive ränta som i nästa steg kommer att leda till uteslutning och avstängning. Kostnaden för detta kommer givetvis att på sikt belasta alla medlemmar vilket  är beklagligt. Då betalningsfristen löpt ut med i vissa fall råge, måste betalning ske omgående för att slippa de olägenheter och kostnader som ett dylikt förfarande  innebär. Råder oklarheter kontaktar ni givetvis föreningen.

 

2016-02-23

                   Årsstämma 16 april kl 1600 Strömsborg Lennartsfors.

 

2015-12-05Foto Claes

                                                AVTACKNING.

Vår förre ordförande Claes Mossberg avtackades vid ett styrelsemöte på Travrestaurangen vid en enkel måltid med en trähäst, som tack för det ”hästarbete”  han har lagt ner. Claes har varit den drivande kraften under fiberföreningens korta historia och har lagt ner en oerhört massa tid, på allt från enkla frågor till komplicerade förhandlingar med leverantörer och myndigheter. Vi tackar honom för den tid som har varit och önskar honom lycka till i framtiden på sin nya bostadsort, Norrköping.

2015-10-29

 Felanmälan.

Ev felanmälningar skall skell ske till resp tjänsteleverantör AllTele tel:   0770-250550 ( 0910-798000)             resp  ComHem tel: 90222

 

2015-10-28

                          Ny hemsida- Alltele.

Alltele har startat upp en ny hemsida för att underlätta kontakterna med dom.  Hittills  har det  fungerat mycket dåligt med långa väntetider via telefon. Hemsidan heter ” my.alltele.se” där Du kan få ett lösenord för att logga in och lösa diverse problem.

 

2015-09-30

Sjökabel Trane

2015-09-30

TRANE

Erik Davidson i full fart med att borra hål för infästning av kabelskydd för sjökabeln från Västra Fågelvik. För att skydda mot ev isskruvning har föreningen beslutat att säkra sjökabelns landfäste i Trane. Kabeln är reserv om förbindelsen via Fölsbyn skulle fallera.

                                                     2015-09-23

                                               AVBROTT

I samband med dikesgrävning ,SO Rösstegen,  skadades  kabeln igår em, och alla medlemmar i Ekenäs, Häljelund mm,Vammerviken och Gustafsfors blev utan internet. Reparationer pågår och hoppas bli avslutade i kväll. Totalt kan det röra sig om över 30 anslutningar som måste svetsas.

                                   Fibersydvästs historia

Claes Mossberg redogjorde vid årstämman för föreningens stämma för bildandet av föreningen och dess historia fram till nu. Se länk nedan!

Välkomna till 2015 års föreningsstämma anförande

 

2015-08-13

                            Gruset

är slut i grusgropen men nytt skall krossas nästa vecka och då fortsätter SLL med grusningen av vägarna.

 

2015-08-12

                                          Efterarbete

Nu är SLL igång med återställande av vägar mm, asfaltering kommer att ske i augusti av Skanska.

2015-08-05

                                                                                            Styrelsemöte

Första styrelsemötet efter semestern behandlade den framtida utvecklingen av föreningen med fördelning av arbetsuppgifter till de olika styrelseledamöterna samt kontrollprogram betr drift och underhåll. Föreningen går nu från ett skapande läge till ett förvaltande.

2015-05-23

Med utmärkt beröm godkänt.

Det var det betyg vi fick av Länstyrelsens representant vid den administrativa besiktningen och det innebär att vi nu kan få ut sista delen av vårt bidrag.

2015-05-19

Besiktning av vårt nät.

DSC_0282 DSC_0283

 

 

Överst grillar  besiktningsmannen  Mikael Granlund ÅF , Mats Andersson och Claes Mossberg korv som lunch på Claes trevliga grillplats i Blomma.

Underst besiktigas nod 4 i Sundsbyn.

Efter en lång dags besiktningar godkände besiktningsmannen vårt nät, ur teknisk synpunkt, och tyckte att SLL hade gjort ett bra jobb. Nu återstår en administrativ besiktning innan vårt nät är godkänt och den sista delen av vårt bidrag erhålles.

Nästa vecka kommer SLL att åtgärda vägskador mm i samband med fiberdragningen.

2015-05-10

Arbetsfördelning inom den nya styrelsen  finns under ”medlemsinformation”

2015-05-01

Trådlös Router

Jag köpte en router men fick även en via Alltele och vill gärna sälja min nyinköpta.

D-Link Wireless AC 750 Dual Band

Nypris 649 kr – priset kan diskuteras.

Laila Nilssson. E-post: lailagbn@min-epost.net

2015-04-26

Ny styrelse.

 

Styrelsen

Från vänster, Holger Eriksson  ekonomi, Peter Rodin sekr, Weine Johansson ordf, Claes Mossberg, Magnus Andreasson vice ordf, Margit Ek Rekkedal.

Bakom kameran Anders Persson suppl. På bilden saknas även Anders Carlsson.

 Under ”Föreningsinfo” finns dels den avgående ordförandes redogörelse,  dels verksamhetsberättelsen för 2014.

 

2015-04-18

Årstämma

Årstämman för verksamhetsåret 2014 avhölls på Strömsborg i Lennartsfors med 63 deltagande medlemmar. Claes Mossberg avgick som ordförande men kvarstår i styrelsen, Lennart Grönqvist avgick helt ur styrelsen. Ny styrelsemedlem blev Peter Rodin. Claes, Holger och Lennart avtackades med stående applåder. Då valberedningen ej hade lyckats få någon att ställa upp som ordförande gick Weine Johansson in som ordförande. Till nästa år måste en en ny ordförande vaskas fram! Förslag fanns om att utöka valberedningen till 3 personer, men någon kandidat fanns ej.

Holger redogjorde för det ekonomiska läget där budgeten har överskridits huvudskligen  pga att fiberlängden blev 16 mil i stället för planerade 14,2 utan att mängden medlemmar ökade  i  proportion till utökningen. Vi har nu 445 medlemmar mot budgeterade 440. Beslut togs om utökning av medlemsinsatsen med endera ett engångsbelopp på 3384 kr motsvarande 94 kr/månad i 36 månader eller kontant 2950 I bägge fallen tillkommer 69 kr/mån i serviceavgift.Fakturor kommer att skickas ut snarast, för betalning i maj.

2015-04-07

Vägar

Måndag nästa vecka kommer de vägar som vi har grävt i/vid att inspekteras för att senare lagas.

2015-04-06

Alltele

Nu har Allteles programutbud börjat att dyka upp i rutorna hos vissa, fortsättning följer (!?). Utökning utöver de svenska programmen beställes separat hos Alltele.

2015-04-02

                        Alltele

Alltele har inte startat upp ännu sina tjänster ännu, dvs Du som har fått en TV-box, kan inte få vare sig TV eller internet ännu, men om Du inte har glömt bort att ändra ingången i TV’n så fungerar det fram till kanalsökningen på sid 2 i instruktionsboken- Däremot fungerar ComHem. Vi återkommer med mer info snart!

Vi har också några medlemmar i Gustavsforstrakten som inte har fått den gröna WAN-lampan att lysa men arbete pågår och vi hoppas få det klart under dagen.

2015-03-27

ÄNTLIGEN KLART!!!!!!!!!

Två trötta grävmaskiner har nu gjort sitt i vårt projekt efter att ha grävt ner 15.8 mil fiberkabel, bredvid syns ett blåsaggregat som också gjort sitt. SLL’s  personal som har gjort ett bra jobb sedan 2013-11-18, då vi startade hos Lars Gustafsson i Ängebäck drar nu vidare mot Dals Ed. Det återstår lite svetsning mm men i princip är nätet klart.

Vi tackar alla som har medverkat i projektet, SLL, kontaktombud, markägare, medlemmar, styrelsen och allmänheten som har stått ut med våra grävningar

 

Grävmaskiner Blåsning

 

 

 

 

2016-03-24

ALL-TELE

TV-boxar är på väg ut via kontaktombuden, men All-Tele öppnar inte upp sändningarna förrän den 1 april!

 

2015-03-18

                            IP-Only’s beställningsportal

När dom 2 nedersta lamporna lyser i inneboxen ( mediaomvandlaren ) når man normalt deras beställningsportal genom att gå in på Internet Explorer och då kommer man automatisk in på beställningsportalen och kan välja och vraka bland alla erbjudanden. Gäller  inte dom som har beställt Triple Play via föreningen.

Om Du inte kommer in på portalen ring IP-Only’s support tel 018-843 64 30 mån- tors 8.30-1830 fre 8.30- 1730 så hjälper dom Dig att komma in på ett annat sätt. OBS Du måste då ha tillgång till Internet via Din gamla operatör.

2015-03-17

Nu är alla uppkopplade i Lennartsfors!!

och vi har fortsatt mot Gustavsfors och räknar med att resterande ca 40 skall vara uppkopplade före eller strax efter påsk. Just nu befinner vi oss i Häljelund. Grävarna håller på efter väg 172 och är på väg mot Styggebro då det felande markavtalet är klart. Vi räknar med att snart vara framme och då är den långa resan på ca 16 mil fullbordad. Den startade i nov 2013 men projektet startade ännu tidigare.

2015-02-19

Ca 140 av 170 uppkopplade i Lennartsfors!!

Sedan återstår också hyreshusen med ca 30 lägenheter och resterande 30 fastigheter kommer troligen att kopplas i under nästa vecka. När Lennartsfors är klart fortsätter vi efter Gustafsforsvägen mot Ekenäs. Den östra delen mot Vammerviken / Gustafsfors kommer sedan i tur.

Grävarna har nu flyttat till Gustafsfors och börjar bakifrån och går i riktning Vammerviken och vi hoppas att det felande markavtalet blir klart under tiden som vi gräver.

2015-02-06

Nu har ljuset kommit till Lennartsfors!!

Vi har nu upprättat en ljusförbindelse mellan noden i Blomskog och vår nod i Strömsborg. Detta innebär att det är dags att sätta på strömmen till inneboxen. Vi kommer att med start nästa vecka ansluta medlemmar. Arbetet beräknas huvudsakligen vara klart under februari. Du märker att Du är inkopplad genom att de 2 understa dioderna lyser grönt!

 

2015-01-21

Fiberblåsning i Lennartsfors.

Fiberblåsningen i Lennartsfors är nästan klar och nu flyttar dom till Bustelund och Ekenäs mm, medan svetsarna håller på för fullt. På bilden syns Frida och Emil som blåser en av dom sista fibrerna i L-fors.

DSC_0172 Blåsning DSC_0170_1 blåsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-01-21

Möte med SSL i   Åmål idag.

 

Idriftsättning av nätet under nod 2, Lennartsfors, kommer att ske under andra halvan  av februari, medan däremot nod 4, Sundsbyn, är försenad till slutet av mars pga att vi ej ännu har fått klart med alla markavtal.

2015-01-16

Beröm från IP-Only.

Hej,

 

Så här på en fredag är det alltid skönt att avsluta veckan med något positivt.

 

Anslutningar tillkommer löpande varje dag i bra fart. Medlemmar installerar sina mediaomvandlare i bra takt. När jag kollar av nätet kan jag med glädje följa resultaten. Dokumentationen och installationen är felfri. Alla anslutningar hamnar rätt och det är riktigt roligt att se. Samma sak gäller mätvärdena som vi kan göra med vår utrustning. Av 107 aktiverade medlemmar så finns det bara 1 medlem som har höga dämpningsvärden vilket är under 1%

Måste säga att detta är riktigt bra jobbat då detta är svåra projekt där det är lätt att en fiber vänds på ett ställe i nätet eller att en svetsning inte blir bra.

Jättebra jobbat till er alla är väldigt imponerad!

Trevlig helg,

 

Med vänliga hälsningar

Tobias Norberg IP-Only

2015-01-14

                                  Slutspurt i Lennartsfors

SSL har satt in 15 medarbetare för att slutföra fiberinstallationen för att vara klara till den 9 febr som är officiellt startdatum. Grävningen mot Södra Viker avslutades idag och i morgon flyttar man till Björnvik istället för till Gustafsfors. Detta beror på problem med markavtal.

2015-01-06

                                 Teknisk assistans för alla inom nod 3 (Blomskog)

Kenny Lind som har jobbat med fiber hjälper gärna till med de problem som kan uppstå i samband med att komma igång,  han har e-post kenny lindh89@hotmail.com han nås även på tel 072-5536889 vardagar 1600-2100 och helger 1000-2100. Tyvärr har vi inte motsvarande hjälp inom nod 1 Ängebäck  än, någon frivillig??

2014-12-24

            Ljuset är här!!!!!

 

I år gick ljuset upp i Fölsbyn och fortsatte mot syd och tog en paus i Blomma. Mao, test pågår i vårt fibernät! Berörda medlemmar har fått info. Nästa år fortsätter vi med resten.

2014-12-19

                                            NU ÄR VI PÅ G!!!!!!!

Nod 1 ( Ängebäck) är nu i testdrift och nod 3 ( Blomskog) överlämnas på måndag till IP-Only. Detta innebär att Du kan komma i kontakt med IP-Only’s server, och vad Du skall / kan göra, meddelas i ett mail från vår ordf. under helgen till berörda inom nod 1 och 3.

 

2014-12-15

                                            LJUSET ÄR PÅ VÄG!

Nu är det snart jul med en massa ljus och även i vår fiber börjar ljuset att tändas så sakta. IP-Only börjar att testa denna vecka, så det är dags att slå på strömmen till inneboxarna. Detta gäller medlemmar som ligger under nod 1 ( Ängebäck) och nod 3 ( Blomskogs FH), dvs från Fölsbyn via Ängebäck, Torkilsbyn, Trättlanda och Blomma inkl Gyltenäs och Töresbyn, övriga får vänta ett tag.

2014-12-09

                          SLUTSPURT!

Grävarna befinner sig nu i Norra Viker i riktning mot Södra Viker som vi hoppas nå före jul. Hängningen av optokabeln i Fortums stolpar pågår väster om Lelången och sträckan Blomma – Lennartsfors är klar. Montering av fiberboxar pågår i Lennartsfors, även blåsning av fiber har påbörjats men denna vecka grävs och blåses fiber hos de abbonennter i Blomskog där det inte har kunnat blåsas pga  olika stopp. Viss svetsning återstår men i princip kommer nätet att överlämnas till IP-Only enl plan. Betr Triple-play och övrigt programutbud återkommer vi strax.

Betr Gustavsfors verkar det lösa sig med markavtalen och grävningen startar nästa år.

2014-11-16

                                      444

Nu har vi nått 444 st medlemmar. Målsättningen var att vi skulle bli 440 medlemmar och den har vi nu nått!

Grävningen i Lennartsfors har varit besvärlig och tidsödande pga olika hinder, men nu har vi klarat av de flesta och har startat en lång väggrävning från Manhem upp till Skomsnäs ,drygt 4 km.

Upphängning  av optokabel pågår för närvarande på sträckan Blomma – Lennartsfors, en hel del återstår.

Sjökabeln vid Långana skall enl plan läggas på tisdag.

Insvetsningen är i princip klar i Blomskog.

Kontroll av fibern har gjorts i L. Sundsbyn och i Sucka och fortsätter mot Ängebäck.  Sedan går vi vidare med Långana  mm när kabeln är

insvetsad över sjön.

OBS ! För de som har inneboxen ansluten till el  kommer SLL att lossa kabeln på utsidan när dom testar.

Blåsning av fibern startar snart i Lennartsfors.

Programutbudet kommer snart att vara klart. IP-Only har fått fler operatörer i nätet som innebär ett större programutbud.

Med andra ord befinner vi oss på upploppet för detta stora projekt!

 

2014-10-26

                       Aktuellt läge.

Nu är vi 439 medlemmar!!!!

En grävgrupp har passerat Vammerviken och är på väg mot 172:an. I Lennartsfors är vi nästan klara med ”centrum” och är på väg mot Trane, vi har passerat campingplatsen. Tot ca 1 mils grävning återstår nämligen Dudderudsvägen, Björnviksvägen, Jägarkasen samt Norra och Södra Viker, totalt ca 40 abonnenter dvs långa sträckor och få medlemmar. Förhoppningsvis skall det gå lite fortare nu. Hängning i kraftledningar pågår, däremot väntar vi på sjökabeln. Blåsning och svetsning går enl plan.

Bästa fibermedlemmar!

 

12 januari och 9 februari –  två datum som anger fiberprojektets slutdatum.

Det kan vara svårt att överblicka allt som väntar när man skall få ut 14 mil fiberkabel i mark , i luften och i vatten. Styrelsens ambition och vår plan tillsammans med entreprenören SLL var att vi skulle vara klara till den 15 december. Tyvärr får vi konstatera att vi drabbats av förseningar. Dels har inte sjökabel kunnat levereras ännu p g a stor efterfrågan från fiberföreningar över hela landet.  Dels har markförhållandena i Lennartsfors-området varit svårare att tackla än förväntat. Trots att SLL satt in flera extra maskiner har det blivit förseningar.

Vid ett gemensamt möte med SLL och IP-Only, som svarar för att fibersignalerna når fram, har vi gått igenom slutfasen av projektet och fastställt en tidplan. Slutförandet sker i två steg.

Etapp ett omfattar de fastigheter som är anslutna till noderna i Ängebäcks gamla skola och Blomskogs Folkets hus, d v s alla från Lilla Sundsbyn i norr och till Blomma resp Trättlanda i söder. Även västra sidan av Blomsjön tillhör det området.

Etapp två omfattar hela Trankils församling utom Gyltenäs samt Bustelund och vidare söderut till Gustavsfors inklusive den delen av Vårviks församling som ligger norr om kanalen.

Den 12 januari respektive den 9 februari är de senaste datum då all installation skall vara testad och klar. Signalerna kan komma att släppas på före dessa datum vilket då innebär att nätet kan användas men att driftsäkerheten inte garanteras.

På vår hemsida www.fibersydvast.se under fliken ”Installationsinfo”  kan man följa hur arbetet fortskrider. Där finns också en karta med alla ledningsdragningar och anslutna fastigheter inlagda.

Hälsningar

Claes Mossberg, ordförande.

 

2014-10-15

                                      Kontroll–nytt besked.

SLL har ändrat sig och tänker inte kontrollera från resp abonnent till noden utan från noden och ut till abonnenten. Detta innebär att SLL ej kan lossa fiberkabeln om inneboxen är ansluten till elnätet och därmed kontrollera sin del. För vår del innebär det att inneboxen ej skall vara elektriskt ansluten. Vi meddelar när kontrollen är utförd. Sedan skall IP-Only kontrollera och då skall den vara påslagen. Detta innebär ett problem för dom som har ”vinterstängt” och har strömmen på och inte har någon granne som kan stänga av strömmen. Vi återkommer med besked hur vi löser detta.

2014-10-12

Bilder från pågående arbete med hängning av kablar i Fortums stolpar,vi har nu kommit till Hällslundsvägen.

DSC_0086

Stolpresning i Dammkasa

 

 

Närbild av en optohängkabel, underst förberedelser i Linkasa.

Optofiberkabel Optofiber

 

 

 

 

 

 

Aktuellt läge 2014-10-05.

Denna vecka har fiberdragningen i Fortums stolpar börjat. Vi får inte använda stolpar med transformatorer utan måste sätta upp egen stolpe vid sidan. Grävarna möts nästa vecka vid hyreshusen i L-fors och då är vi klara till kanalen och bostadsområdet Åsen. Den tredje grävgruppen är snart ute på åkrarna i Vammerviken på väg mot Gustafsfors. Slutligen kommer sänkningen av sjökablarna att påbörjas i månadskiftet. Blåsgruppen har passerat Bustelund och svetsning följer.

Slutdiskussion skall ske med IP-Only v 42 för att fastställa utbudet.

2014-09-30

KONTROLL!

(SLL kontrollerar nätet bland annat genom att lossa fiberkabeln i uteboxen ( om den är ansluten)  och skickar sedan en ljusimpuls till närmsta skåp eller nod och kollar att det lyser på rätt ställe.(

IP-Only kollar (troligen undeer november) att det går att ”prata” med Din box och då måste den vara ansluten elektriskt. Tänk på det, Du som vinterstänger.)

Alla måste med andra ord ha borrat hål i väggen och monterat boxen med ansluten fiberkabel före IP-Only kan göra sin kontroll.

Du som bor mellan Lilla Sundsbyn och Blomma och ännu ej fått någon box och fiberkabel, hör av Dig till Din kontaktperson.

2014-09-29

Valet är något framflyttat!

På grund av teknialiteter är utskicket  försenat!

2014-09-25

Dags för nytt val  !!!!

Denna gång gäller det val  av tjänsteleverantör.

Prel under nästa vecka kommer alla medlemmar få ett brev med dels ett anmälningsformulär dels ett informationsblad där de olika alternativen presenteras.

2014-09-22

Lägesrapport

 

Nu är vi 435 medlemmar!

Projektet  framskrider på många olika fronter enligt nedan. Ca 375 fastigheter har fått fiberkabel framgrävd. IP-Onlys senaste besked är att dom vill ”tända upp” hela nätet på en gång och detta beräknas ske i december.

-En grävgrupp (två bandgrävare och 3 man) arbetar just nu i Dalsland på vägen mellan Kalvelund och Vammerviken och beräknas nå väg 172 under veckan.

-Ytterligare en grupp är i Ramserud och fortsätter sedan upp mot själva Lennartsfors.

-En tredje grupp (en minigrävare och en traktorgrävare) har idag börjat gräva vid hyreshusen i Elovsbyn ,Åsen Lennartsfors.

-När centrala Lennartsfors är klart återstår långa vägar till Trane , Skomsnäs och Lilla Boda samt Södra och Norra Viker.

– Hängningen av optofiber i kraftledningarna beräknas starta inom kort. Vi börjar i Ramserud och går mot Dalslandsgränsen sedan återstår Södra Viker till Blomma och Blomma till  Verket (delvis)

-Sjökablarna för sträckorna Ängebäck -Långana, Ed till Näs och vidare till Kureviken, Björnvik, beräknas levereras inom kort

-Inneboxar har levererats till alla (?) i Blomskog och fiberkablar till de flesta. Ny leverans kommer snart.

-Nästan alla fastigheter mellan Fölsbyn och Blomma har blåsts och svetsas. Fortsättning följer snart i Blomma och söderut.

– Noden i Ängebäck är färdig från SLL’s sida och den i Blomskogs Folkets hus är på G, Sundsbyn och Lennartsfors återstår.

2014-08-22

Semestern är slut och nu har vi kört igång.

Knappt 100 abonnenter är klara och färdigsvetsade. Knappt 200 abonnenter är har fått fiber framblåst,  stamlinjerna t.o.m. Låbbyn är blåsta, sista biten mellan Fölsbyn och Sucka blåses vilken dag som helst. Noden  i Fölsbyn klar från SLL’s sida.  IP Only’s inkoppling återstår. Starten av fibernätet kommer att ske i några etapper, ej klart  när, men noden i Fölsbyn bli troligen först ut.

Grävningen skall vara avslutad 31/10 och alla inkopplade senast 31/12.

En grävgrupp har gjort färdigt Gyltenäs och fortsätter mot Ekenäs. En grävare förflyttas från Stommen till Källsbyn, Berghaga- Gjutås  nästa vecka och en traktorgrävare gör punktinsatser här och där. Totalt ca 240 abonnenter har fått fiberslang framgrävd.

Avtalet med Fortum för luftledningarna är ej ännu klart, däremot kan förläggningen av sjökablar starta snart.

 

2014-07-27

Kommunikationsboxar mm delas nu ut i Blomma,Gyltenäs, Bustelund och Ekenäs av resp kontaktperson. Fiberkabeln, som skall gå mellan boxarna,delas ut senare när Du har bestämt längden ( 2 m ,5 m, 9 m eller 15 m ) och meddelat Din kontaktperson.

Grävningarna startar på nytt prel den 11 augusti.

 

2014-07-14

 

             SEMESTERSTOPP

Två grävmaskiner har stoppat syd Rösstegens fd station och startar enl plan mot Gyltenäs efter semestern.

En grävmaskin har stoppat mittemot Trankils gamla ålderdomshem och gräver sen vidare i Stommen.

Lite statistik:

-220 fastigheter har fått fiberslang framgrävd.

-75 fastigheter är svetsade och klara.

-Ca 100 fastigheter har fått fiber blåst.

-Noden i Ängebäcks gamla skola är klar. 1 av tot 4 st.

-150 bredbandsswitchar har delats ut (vi väntar på ytterligare leverans).

-Alla hittills grävda stamledningar är blåsta.

-ca 6,5 mil har grävts av tot ca 11 mil.

-1 mil sjökabel börjar förläggas efter semestern,

-2 mil luftkabel börjar hängas efter semestern.

– Projektet omfattar tot ca 14 mil.

-Föreningen har idag ca 420 medlemmar.

2014-06-27

                                                 Aktuellt läge.

Ett grävlag befinner sig i Sundsbyn och gräver norrut. Detta lag flyttas till Gyltenäs direkt efter semestern för att sedan troligen gräva i Ekenäs och  fortsätta mot Vammerviken via  Häljelund.

Ett annat gäng gräver nu i Posserud i Lennartsfors och fortsätter sedan norrut mot själva samhället och kommer till Källsbyn efter semestern.

Ytterligare en grävare är på väg för att komplettera här och där bl.a den felande länken i Fölsbyn fram till Holmnets nod.

Totalt ca 6 mil har grävts/plöjts. Eftersom totala sträckan är ca 14 mil och knappt 3 mil skall hängas och några km sjökabel skall läggas återstår ”bara” drygt 4 mil att grävas.  Drygt 200 fastigheter har fått fiberslang framgrävd. Se till att sista biten fram till fastigheterna grävs ner snarast.

Blåsning och svetsning pågår efter hela sträckan fram till Ingebyn och mycket är klart i L.Sundsbyn , Sundstabyn och Ängebäck.

Montering av noden i Ängebäcks gamla skola pågår.

Upphängning av fiberkabel i bef högspänningsstolpar beräknas starta i augusti, det samma gäller för sjökablarna.

Totalt är vi nu 415 medlemmar!

Betr Tripleplay (TV,Telefon och Internet) har kommit /kommer anbuden denna vecka och arbetsgruppen räknar med ett beslut i augusti. Prisbilden ca 400 kr/mån totalt verkar kunna innehållas.

Till sist ” När kommer de första att bli uppkopplade?”  Svårt att svara på exakt  men det borde kunna ske för de 50 första i oktober     ( förhoppningsvis! ).

 

2014-06-12

Svetsning L Sundsbyn

          Svetsning av fiber.

En av de första svetsningarna hos abbonent utfördes igår i L. Sundsbyn. Bilden visar hur Robert och Johan från SLL,  svetsar en fiber i det yttre kopplingsskåpet under överenseende av medlem nr 195 Charlotte Andersson.

 

          Lägesrapport.

Grävning pågår i Bustelund på väg till Toverud. Dessutom gräver vi vid Hällslund i Trankil samt sätter snart igång med ytterligare en grävare i Skenhall.

Bredbandsswitchar mm har delats ut till Öbyn/Låbbyn och fiberkablar tom Ängebäck. Vissa leveranstider föreligger eftersom många fiberföreningar behöver mtrl.Abbonentblåsning börjar på allvar nästa vecka.

OBS!

Du som redan har börjat koppla ihop anläggningen tänk på att det sitter små genomskinliga plastskydd i varje ända av kabeln som skall bort. Koppla inte på strömmen förrän mätning av dämpningen har utförts av SLL och klartecken har getts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-05-23

               Vammerviken

Torsdag kväll den 23/5 samlades de  nya medlemmar i Sörgårdsstugan för att informeras om föreningen och projektets läge samt de tekniska förutsättningarna av Claes Mossberg och Östen Svensson. En karta med de förslagna sträckningarna diskuterades livligt och förslag till nya sträckningar gavs. Även en genomgång av möjliga nya medlemmar gjordes. Områdets kontaktperson heter Dan Magnusson tel 070-2248952 e-post, dan@dama.se, som gärna tar emot nya medlemmar.

 

2014-05-16

Nu har fiberblåsningen till fastigheterna startat !

Först ut är Lilla Sundsbyn och sedan fortsätter vi österut via  Bocklerud ner till Ängebäck i den första etappen. Kommunikationsboxar kommer att delas ut så fort den felande fiberkabeln har kommit.

2014-05-03

Det är inte för sent att få

bredbandsanslutning med fiber

 

Fiberföreningen Årjäng Sydväst omfattar Trankil, Blomskog, och Vammerviken. Vi har lagt ner fiberslang till alla fastigheter från norr och öster fram till Blomma. Nu går vi vidare söderut till Gustavsfors och med en annan maskingrupp börjar arbetet i Trankil. Så länge maskinerna inte passerat finns möjligheten att ansluta sig. Det är nu man måste bestämma sig!

Anslutningskostnaden är 19800 kr.

Beräknad driftkostnad är 110 kr per månad.

Gruppanslutning

För 299 kr/mån kan man välja en gruppanslutning av internet (hastighet 100/10 mb/s), TV (ComHem 18 kanaler) och telefon (samtalstaxa tillkommer). I utrustningen ingår TV-box och trådlös router för Internet. Bindningstiden för gruppanslutning är tre år.

Individuella abonnemang

Som alternativ eller komplement till gruppanslutning kan man göra individuella abonnemang ur det tjänsteutbud som är tillgängligt genom vår kommunikationsoperatör IP-Only. Man kan själv välja om man vill ha en, två eller alla tre grundtjänsterna (Internet, TV, telefoni). Man kan välja mellan olika konkurrerande leverantörer av dessa tjänster. Och man kan välja vilken internethastighet och vilka TV-program/-paket man vill ha.

Korttidsabonnemang

Tjänsteleverantörerna erbjuder olika abonnemangstider, många gånger så kort som en månad. Fritidsboende kan då anpassa sina abonnemang till de perioder då man är på plats.

Vänta och se?

För den som anar att man längre fram kommer att vilja ha fiberuppkoppling men inte har behovet just nu sparar man minst 15000 kr genom att ändå ansluta sig nu(uteblivet bidrag och tillkommande moms) och så väntar man med att koppla på några abonnemang.  Då slipper man den månadsvisa driftkostnaden på 110 kr till dess signalen kopplas på. Och investeringen är gjord till låg kostnad

Tidplan

Vårt nät skall vara färdigbyggt innan årets slut och arbetet rullar på fortare än så. När det blir dags att koppla upp fastigheterna mot nätet sker det med början i de norra delarna av vårt nät. Vi räknar med att det blir i månadsskiftet augusti – september.

 

Det är bråttom

Vill ni ansluta er fastighet till Årjäng Sydväst måste ni agera nu! Kontakta Claes Mossberg tel 33019 eller mail claes.mossberg@blommaherrgarden.se För ytterligare information se www.fibersydvast.se

Eller kontakta någon i styrelsen eller bland kontaktpersonerna.

 

Inmätning

Inmätning av nätet görs bl.a av Björn Jingfors.

2014-04-10

          Kommunikationsoperatör har utsetts.

Ip-Only  ( www.ip-only.se. ) har valts att bli vår kommunikationsoperatör. Nu återstår att utse en programoperatör som kan erbjuda önskade programpaket.

2014-04-09

                         Fiberblåsning

Inom några veckor startar blåsning av fiber. Vi startar med stamledningar och sedan kommer abbonentledningarna, som då bör vara nedgrävda.

2014-04-06

Vårt (SLL’s) grävlag.

P1010651

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster: Kjell, ”Micke” och Erland.

SLL’s duktiga grävare under en solig paus i Öbyn, Blomskog. Idag befinner dom sig i Södra delen av Ingebyn i betydligt sämre och kletigare väder.

2014-04-06

Kallelse till Föreningsstämma den 26 april kl 1500 i Strömsborg, Lennartsfors.

Läs kallelsen här:Kallelse 2014-04-26

 

2014-03-30

Installationsanvisningar.

Under en ny flik ”Installationsinfo” finns nu de flesta installationsanvisningarna samlade. Dessutom en förteckning över entrepenörer som kan vid behov kan hjälpa till!

 

 

 

2014-03-27

Här ses SLL’s ” tryckare” i väntan på att komma igenom vägbanken i Sundstabyn, vilket även lyckades genom att hamra sig igenom vägbanken med hjälp av en ”torped” som drivs av tryckluft. I änden av torpeden följer plaströr med som är anslutna till ”torpeden” med en wire. I första etappen skall ca 10 vägbankar tryckas.
P1010649 P1010648

 

Grävgänget kommer på måndag att flytta till norra delen av Torkilsbyn och fortsätta mot söder.

2014-03-24

Senaste nytt!

SLL sätter in ytterligare en grävgrupp som kommer att starta i Skenhall och jobba sig upp mot Lennartsfors.

2014-03-23

                                                   Ca 120 fastigheter

har nu fått fiberslang framgrävd till tomtgräns/gräsmatta och grävmaskinerna befinner sig på väg till Svarttjärn där en sjökabel skall gå till Låbbyn och sedan mot Blomma resp Ingebyn. Det har varit långa sträckor med få abonnenter men det jämnar ut sig i det långa loppet. Påminner medlemmarna i Ängebäck, Sundstabyn och L. Sundsbyn att det är dags att börja gräva! Snart kommer kommunikationsboxar att delas ut i dessa områden, till att börja med. Förhoppningsvis kan fiberblåsningen påbörjas i maj.

Försök att värva nya medlemmar nu innan grävmaskinerna dyker upp, sedan blir det betydligt dyrare att gå med!

2014-03-01

                                     100 fastigheter.

Så många fastigheter har hittills fått fiberslang fram till tomgränsen/gräsmattan genom SLL och Fortums grävningar. Just nu befinner sig SLL i Västra Trättlanda på väg västerut.

Snart kommer kopplingsdosor (inkopplingsanvisning finns längre ner på vår hemsida) att distribuerats till dessa fastigheter och eftersom våren är här och tjäle saknas så är det dags att börja gräva. För Dig som inte kan/vill gräva själv kommer en lista med företag att läggas ut.När en lämplig stor grupp är klara kommer fiberblåsning att ske.OBS! Alla inom ett område måste vara klara innan fiberblåsningen sker. Har Du frågor kontakta Östen Svensson, ” nilsosten@telia.com”  073-8050318.

 

2014-02-10

 

 

Nu är vi framme vid Långana på väg till Näver.

P1010629

Grävarna har nu ”landstigit ” vid Övre Blomsjöns östra kant i Långana och arbetar sig nu ner mot Ed dit dom hoppas komma i början av nästa vecka. Sedan blir det troligen ett hopp till Viks Näs och ett nytt hopp förbi samförläggningen med Fortum i Torkilsbyn för att fortsätta till Ingebyn, Öbyn och Låbbyn. Tack vare den milda vintern är det inga problem att gräva, snarare för ”kladdigt”.

NYA BUD! Alla tillstånd ej klara så det blir start i Östra Trättlanda i stället. Maskinerna flyttas på måndag.

 

2014-02-10

                 Besök på Årjängs kommun/Tekniska avdelningen

P1010627

Mats Andersson SLL och Östen Svensson (bakom kameran) besökte Roland Karlsson för att diskutera dragning av fiberkabel i Lennartsfors ”tätort” eftersom det finns mycket kablar och rör både i marken och under vattnet.

2014-01-31

Vi är framme i Lilla Sundsbyn sedan några dagar.

Arbetet med att ansluta fastigheterna pågår och väntas vara klart inom några dagar, sedan förhoppningsvis förflyttning till startpunkten av L. Sundsbyvägen för att gräva biten bakom Borgåsen ner till Fölsbyn. Tjälen är inget bekymmer på öppen mark, men börjar bli vid vägar.

 

 

2014-01-16

Trots vintern fortsätter arbetet!

P1010579 P1010580 P1010581

Trots vintern fortsätter SLL’s duktiga medarbetare med att gräva ner fiberslang på vägen till Lilla Sundsbyn. Just nu befinner dom sig i Bocklerud och hoppas nå fram till Lilla Sundsbyn innan tjälen blir för djup!

2014-01-01

Nedgrävning av slang på egen tomt.

Vi gräver normalt ner slangen ca 70 cm i obanad terräng, men på egen tomt/gräsmatta räcker det med ca 30 cm. Försök att ha så stora radier på böjarna som möjligt! Om Du måste dra slangen under en uppfart eller liknande, skydda slangen med en grövre slang typ PEM (vattenledningsslang). Undvik stenar i schaktet! OBS att Du måste komma upp lodrätt närmast väggen, se ”Installationsanvisning i fastighet” längre ner på denna sida. Detta innebär ju att Du måste gräva djupare sista biten för att inte få en för skarp radie! Undvik att gå över befintliga ledningar som kanske behöver grävas upp i framtiden! Gör sedan en skiss på var Du har grävt ner slangen. Minnet är inte så långt som man tror!

2013-12-22

glad_julemandOrdföranden önskar God Jul och ett Gott Nytt (uppkopplat) år!

 

 

Ett händelserikt år för fiberföreningen går mot sitt slut.

I början av året tog vi efter en hel del vånda det stora språnget och lämnade det kommunala fiberprojektet för att istället stå på egna ben. Vi gjorde det för att vi tyckte det kändes tryggare att själva kunna styra projektet och veta att det vi bygger blir något som vi själva råder över i framtiden. De pengar som vi satsar nu och i framtiden går enbart till föreningens verksamhet. Vi behöver inte bekymra oss över finansieringen av det kommunala Årjängs Näts verksamet.

Vi var medvetna om att vi skulle tappa tid men målet att projektet skall vara avslutat i slutet av 2014 ser vi ut att kunna hålla med marginal. Det fanns också en osäkerhet om vi skulle kunna genomföra projektet till en kostnad som medlemmarna kunde acceptera. Både upphandlingen av entreprenör och bidragsbeslut från Länsstyrelsen har gått vår väg och vi känner oss trygga med den anslutningskostnad som vi har.

Det har inneburit ett merarbete att driva projektet i egen regi och det har tagit mer tid än vi räknade med men det har ändå rullat på under kontrollerade former. Många har varit engagerade både i styrelsen och bland kontaktpersonerna och gjort det möjligt att vi nu kommit så långt som vi gjort. Vi har också ett mycket bra samarbete med vår entreprenör SLL och nu vilar mycket av det fortsatta arbetet på dem.

Vi kan också tacka vädergudarna för att arbetet har kunnat flyta på. Arbetet började i norr och vi är i princip färdiga med fiberslangar till alla fastigheter i Ängebäck och Sundstabyn. Dessutom har vi genomfört ett samförläggningsprojekt med Fortum öster om Blomsjön så att vi är klara med större delen av Gilldalen Näs och Vik. Även i Källsbyn söder om Lennartsfors har vi ett avslutat samförläggningsprojekt.

Det har kommit många uppmuntrande ord under året från våra medlemmar, via mail, telefon och vid direkta möten. Det värmer och gör arbetet lättare.

Jag tackar för allt engagemang och önskar alla en god jul. Nästa år blir ett gott år för alla fibervänner!

Claes Mossberg

Ordförande

2013-11-15

Hur installeras fibern i fastigheten?

Nedan finns en fil som visar hur fibern installeras i fastigheten och vad Du måste göra själv.

Om Du inte lyckas öppna den, kontakta mig nilsosten@telia.com så skickar jag ett mail med filen.

Anvisning för invändigt montage SLL

2013-11-12

”Kontaktman” utsedd.

För den som vill se hur han ser ut finns en länk nedan! ( Jag lyckas bara få en liggande bild trots ihärdiga försök. Ny programvara har laddats ner!)

ÖS

Styrelsen har utsett Östen Svensson att vara ” kontaktman” mellan styrelsen och entreprenören  SLL och gett honom mandat att lösa  problem som uppstår under arbetet samt att kontrollera att allt utförs fackmannamässigt. Dessutom skall han med hjälp av kontaktpersonerna se till att det finns markavtal mm enl. separat mejl till kontaktpersonerna. Han skall även hjälpa medlemmarna med svar på frågor beträffande installationen.  Nedan presenterar han sig själv inklusive kontaktuppgifter .

Claes Mossberg, ordförande.

—————————————————————————————————————————-

Jag är född och uppvuxen i Lennartsfors men flyttade till Karlstad för utbildning och sedan arbete när jag var 16 år. Efter ett långt arbetsliv flyttade jag åter till hembygden vid min pensionering 2009. De  sista drygt 10 åren jobbade jag som VD för ett fastighetsbolag med ca 60 ha mark och ca 50 000 m2 uthyrningsbar yta som var som en kommun i kommunen. Vi hade ett eget nät med sjö- och stadsvatten, avloppsnät, stark-och svagströmsnät, vägar, telenät mm så jag har en viss erfarenhet av olika nätarbeten. Jag är även kontaktperson för N och S Viker samt försöker  att hålla hemsidan aktuell.

Uppmaning

I god tid före grävmaskinens ankomst vore jag tacksam om Du märker upp var grävningen skall sluta vid gräsmattekanten/ tomtkanten då kan SLL mäta upp fiberslang som räcker fram till fastigheten, om inte, kapas fiberslangen och skarvas senare. Markera även ev. ledningar som kan ställa till problem i samband med grävningen. Vi gräver ca 70 cm djupt.

Östen Svensson, Norra Viker Berget   672 92 Årjäng

0573-30318      0501-42004 (Smedjan)    073-8050318

nilsosten@telia.com

2013-12-06

Nytt från styrelsemötet 2013-12-05.

— Anbud har inkommit och öppnats från kommunikationsoperatörer, utvärdering sker nu innan beslut fattas om vem som skall driva nätet.

— Nya medlemmar har tillkommit när grävmaskinerna visar sig.

— I samband med styrelsemötet hölls ett byggmöte med SLL som förklarade sig nöjda med att allt fn går efter plan.

— Försäkringsfrågan betr kontaktpersoners arbete på annans mark utreds.

— Ett antal fastigheter har anslutits i Vik och Källsbyn i samarbete med Fortum.

— ”Instruktion” för det fortsatta samarbetet mellan SLL och kontaktpersonerna utarbetades och skickas ut till berörda nästa vecka.

 

 

2013-11-28

ÄNTLIGEN !!!!!!!!!

Nu är vi igång med grävningen med 2 grävmaskiner som gräver på varsin sida om vägen mellan Lennartsfors och Årjäng från Sunnanås i riktning mot Årjäng. Första delmålet är Ängebäcks gamla skola där en nod skall installeras. Fortsättning sker sedan mot Sucka, Fölsbyn  över Ängebäcksslätten.

2013-11-22

P1010543  Första materialet  har kommit.

På bilden syns  Mats Andersson SLL och Sven Johansson från vår förening. Platsen är Sucka. Nu på måndag (25/11) skall grävningen starta vid Sunnanås i Ängebäck

13-11-16

                                                  Kartor.

De första kartorna med inritad sträckning av fibernätet har nu färdigställts av SLL och  distribuerats till kontaktombuden. De sträckor som är klara (prel.) är L. Sundsbyn ner via Ängebäck,Ed tom Ingebyn, Elovsbyn tom Källsbyn i Lennartsfors och Blomskog (tätorten). Övriga kommer efter hand. Nu kommer kontaktombuden att gå igenom sina sträckor och kontrollera att dom är överens med projektören och att det finns markavtal och att ev samråd har tagits med Länstyrelsen  mm. Sedan är det ” bara”  att börja gräva.

Fortum påbörjar snart ytterligare en samförläggning i närheten av Ed och  Gilldalen.

13-11-12

                                          Första slangen framme i Källsbyn!

En fastighet i korsningen mot Grunnerud blev den första i Lennartsfors att få en slang framdragen till fastigheten.

P1010539P1010538

13-11-09

Sträckningen i Lilla Sundsbyn och Ängebäck.

SLL har nu tagit fram en karta med en prel sträckning för området som skall stämmas av, sedan är det snart dags att börja gräva.

 

13-11-09

 Samförläggning i Källsbyn

Fortum kommer snart att påbörja nedgrävning av högspänningsledningen som går genom Källsbyn, samtidigt läggs slang ner för vår kommande fiberledning.

 

13-11-09

Bidrag beviljat!

PTS och Länstyrelsen har äntligen kommit med ett formellt beslut att vi får de pengar vi ansökt om för vårt projekt. Bidraget ingick i den kalkyl vi gjorde för att beräkningen av anslutningsavgift. Det innebär att vi nu känner att vi står på säker grund när det gäller ekonomin. Några dagar efter vårt beslut meddelades det att EU-pengarna var slut!!!!!!!!

 

 

13-10-24

Punkter från Styrelsemötet 131024

 

– 354 st av tot 358 har hitills betalat sin insats. Mycket bra!

-Upphandling av KO  (kommunikationsoperatör) har startat.

-Grävstart- se under tidsplaner.

-Projekteringen av stamledningarna pågår för fullt.

-Gränsdragningen i Vårvik har justeras lite.

-Bidragsprocessen löper på enl plan.

-Viss samförläggning kommer att ske med Fortum.

 

13-10-10

 

Arbetsgruppens möte med SLL’s projektledare i Åmål.

Från väster: Holger Eriksson,Sven Johansson,Östen Svensson,Anders Persson, Mats Andersson SLL,Patrik Lejrin, Claes Mossberg,Anders Karlsson,Lennart Grönkvist.

Grävningen kommer att starta i Lilla Sundsbyn men det hänger bl.a på Länstyrelsen, markavtal och projektering när vi kan starta, men förhoppningsvis i början av november.

 

Möte med arbetsgruppen och SLL´s representer.

 

 

13-10-04

 

Inkoppling i fastighet och grävning på tomten.

Många har haft frågor om vad som gäller vid grävning på tomten. Avtalet anger ju att fastighetsägaren skall svara för grävningen på tomten. Anledningen till det är inte att lasta över en kostnad på fastighetsägaren utan att undvika att släppa in tunga maskiner på ömtålig mark och dessutom att inte riskera att av okunskap gräva av ledningar av allehanda slag som kan finnas på tomtmark.

Första frågan gäller vad som räknas som tomt. Med tomt avses i princip det områden som finns runt bygganden och som krävs för att byggnaden skall kunna nyttas som är avsett. Ibland är hela fastigheten avstyckad som en tomt. Annars finns oftast finns tydliga avgränsningar som häckar, staket och gräsmattor. I andra fall får man använda sunt förnuft.

På tomten ansvarar fastighetsägaren för att ledningen inte skadas i framtiden. Man bestämmer själv hur djupt och säkert ledningen behöver ligga. Många gånger kan det räcka att handgräva ett smalt schakt. Skall man släppa in maskiner kommer man att behöva göra en skiss över befintliga ledningar och göra en anvisning var det skall grävas. SLL kommer att förmedla kontakt med gräventreprenör som har minigrävare speciellt anpassad för trädgårdsgrävning. RUT-avdrag är tillämpliga för sådana uppdrag.

I föreningen åtagande ligger att förlägga slang och fiber fram till huset och att fibern dras in i huset och monteras där.

 

 

 

13-09-19

 

Entreprenadprojektet har startat.

Den 18 september hade föreningen sitt första entreprenadmöte med vår samarbetspart SLL. Enligt den preliminära tidplanen kommer grävarbetet att starta vecka 45 och vara avslutat vecka 35 nästa år. Innan alla installationer, återställningsarbete, inmätning, dokumentation mm är klart tar det ytterligare 13 veckor, men inkoppling kommer att ske sektionsvis.

Etapp 1 omfattar den nordliga delen av vårt område från Ängebäck och norrut.

Innan grävningen startar kommer vi att arbeta med detaljplanering av ledningsdragningen tillsammans med markägare och att teckna markavtal där det inte redan gjorts.

Vi kommer också att gå igenom vår ledningsdragning med länsstyrelsen för att visa att vi inte påverkar fornminnen, eller skadar värdefulla natur- och kulturmiljöer.

 

Samförläggning med Fortum

I Vik, Näs och Gillgalen kommer Fortum att byta ut luftledningar mot jordkabel i höst. Föreningen har avtal med Fortum om att man samtidigt skall lägga ner en slang för fiber.

Allt är klart – nu kör vi!

Styrelsen har nu fattat beslut om villkoren för den definitiva anslutningen till vårt blivande fibernät.

Villkoren beskrivs i bilaga till det anslutningsavtal som nu skickats ut till alla medlemmar

Styrelsen har också inlett upphandling av de tjänster som kommer att vara tillgängliga i nätet. Det handlar om telefon, TV och Internet. För TV utbudet rekommenderar styrelsen ett grundpaket.

Utöver grundpaketet kommer det att finnas möjlighet att teckna helt individuella TV-abonnemang från en omfattande meny.

Det kommer att vara möjligt med korttidsabonnemang som är anpassade för fritidsboende.

Anslutningsavtalet vill styrelsen ha undertecknade och returnerade i två ex senast den 15 augusti. Skulle vi då inte ha fått tillräckligt antal anslutningsavtal har vi rätt att avbryta hela projektet. Det är därför av största vikt att svara omgående. Även den som inte avser att teckna anslutningsavtal måste ge besked om detta. Avtalen skickas till

Fibernät Årjäng Sydväst

c/o Blomma Herrgården

672 92 Årjäng

Styrelsen kommer att underteckna och returnera ett ex efter den 15 augusti.

Betalningen skall göras utan särskild påminnelse från föreningen till:

Fibernät Årjäng Sydväst ek för. Bankgiro 809-7560 (ange fastighetsbeteckning!)

För betalningar från utlandet: IBAN SE0380000843190530662220, SWIFT: SWEDSESS

Med vänlig hälsning

Fibernät Årjäng Sydväst

Claes Mossberg

Ordförande

Måndag den 8 juli undertecknades kontraktet med vår entreprenör SLL Åmål. Ni kan läsa mer om detta i lokalpressen NWT, VF och Nordmarksbygden.

SONY DSC

SLL från Åmål blir vår entreprenör

Efter ett aktivt arbete i det tysta under våren och försommaren, beroende på gällande regler, har upphandlingen av en totalentreprenör nu avslutats. Vi har valt SLL Energi och Infrastruktur från Åmål som vår samarbetspartner. Sex entreprenörer visade intresse för vårt projekt men till slut stod det mellan två kandidater som båda hade mycket bra erfarenhet och kompetens. Priset kom att avgöra mellan dessa även om det fanns andra anbudsgivare som låg lägre. Vi känner stor trygghet i det val vi gjort både när det gäller kostnadskontroll och när det gäller kvalitet.

På måndag har rätten att överklaga vår formella hantering av upphandlingen gått till ända och då kommer vi att skriva kontrakt. Det ger oss ett säkert underlag för beräkning av den anslutningskostnad som vi kommer att gå ut med. Då har vi nått målet med hela processen med att bygga i egen regi: att ha koll på kostnaderna och ge medlemmarna möjlighet att veta vad man binder sig för. Och vi får ett nät som vi själva äger och förfogar över.  Det har tagit tid men det har lönat sig.

Nästa information kommer att presentera de ekonomiska villkoren och anslutningsavtalet. Det räknar vi med kommer att ske inom innevarande månad. Men vi kan redan nu säga att kostnaden kommer att landa runt 20 000-kronorsstrecket.

Innan grävningen startar i slutet av september kommer vi att arbeta vidare med projektering av ledningsdragning, skaffa nödvändiga tillstånd från Vägverket och Länsstyrelsen och avsluta processen med att skriva upplåtelseavtal med markägare.

Vi skall också bestämma vilket företag som skall stå för att signaler kan skickas och tas emot i nätet och som skall tillhandahålla tjänsterna vi vill använda. Vem vi väljer kommer också att avgöra om vi börjar grävarbetet längst i norr eller längst i söder. Första uppkoppling av abonnenter kan troligen ske före årsskiftet. Ett år senare skall allt vara klart.

Slutligen vill vi be om er hjälp. Anslutningsavgiften är beroende av antalet medlemmar, ju fler desto lägre avgift. Dra ert strå till stacken och tala med grannar och vänner om fördelarna med att skaffa fiberanslutning och att göra det nu. Så länge maskinerna inte passerat är det inte för sent för anslutning till den solidariska anslutningskostnaden. Anslutning därefter innebär en betydande merkostnad.

Med vänlig hälsning

Claes Mossberg

Resultat av extra föreningsstämma

Vid extrastämman lördagen den 16/2 fanns 172 medlemmar representerade. Vi tycker det var ett mycket bra deltagande och de borde vara representativa för hela föreningen.
Styrelsen förslog att föreningen skall lämna det kommunala bredbandsprojektet och bygga ett nät i egen regi. Stämman beslutade att anta styrelsens förslag. Beslutet fattades i nära nog fullständig enighet.
Stämman beslutade också anta de förändringar av stadgar som föreslagits. Förslaget har två justeringar i § 6 jämfört med det som hittills funnits på hemsidan. De tillkommande förändringarna är markerade med rött. För att de nya stadgarna skall antas skall förslaget upp till beslut vid ytterligare en stämma.

Styrelsen tackar för det förtroende som stämman visat genom sitt beslut.
Claes Mossberg Ordförande