2019-06-10/Peter Rodin

Nu finns protokoll från årets stämma med tillhörande bilagor under fliken Medlemsinfo.

2019-03-31/Peter Rodin


2019-02-18

Alla med Tripleplay-paket.

Vår komunikationsleverantör IP Only kommer efter sedvanliga förhandlingar höja den s.k. transmissionsavgiften med 30 kr + moms och abonnemang. Höjningen är den första sedan avtalet tecknades för tre år sedan och gäller fr.o.m. kvartalet 2-18.

Detta får till följd att både ComHems och Bahnhofs tripleplay-paket kommer att höjas motsvarande, alltså 30 kr + moms och månad.

Styrelsen

Fibernät Årjäng Sydväst Ek. För.