2019-08-09/Peter Rodin

Som en konsekvens av veckans åsknedslag vid fabriken i Lennartsfors, kommer servicearbeten genomföras den 12 augusti.

Arbetet består i att ElTel kommer att klippa av den skadade stamfibern för att kunna blåsa en ny stam. Detta kommer att innebära störningar för abonnenter som ligger under noden i Lennartsfors, men arbetet beräknas klart senast under måndagen – Beredskap finns även under tisdagen i de fall något oförutsett inträffar.

Har ni frågor eller funderingar så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin


2019-06-10/Peter Rodin

Nu finns protokoll från årets stämma med tillhörande bilagor under fliken Medlemsinfo.

2019-03-31/Peter Rodin


2019-02-18

Alla med Tripleplay-paket.

Vår komunikationsleverantör IP Only kommer efter sedvanliga förhandlingar höja den s.k. transmissionsavgiften med 30 kr + moms och abonnemang. Höjningen är den första sedan avtalet tecknades för tre år sedan och gäller fr.o.m. kvartalet 2-18.

Detta får till följd att både ComHems och Bahnhofs tripleplay-paket kommer att höjas motsvarande, alltså 30 kr + moms och månad.

Styrelsen

Fibernät Årjäng Sydväst Ek. För.