Startsida

2019-09-05/Peter Rodin

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Vår förening är medlem i detta forum och får därför regelbundna utskick i form av nyhetsbrev.

Nu har även du som enskild medlem möjlighet att ta del av denna information. Gå in under fliken Medlemsinfo och vidare till Nyhetsbrev. Under bilden finns sedan en länk till nyhetsbreven som öppnas i en ny flik.

Har ni frågor eller synpunkter på hemsidans innehåll, så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin


2019-06-10/Peter Rodin

Nu finns protokoll från årets stämma med tillhörande bilagor under fliken Medlemsinfo.

2019-03-31/Peter Rodin


2019-02-18

Alla med Tripleplay-paket.

Vår komunikationsleverantör IP Only kommer efter sedvanliga förhandlingar höja den s.k. transmissionsavgiften med 30 kr + moms och abonnemang. Höjningen är den första sedan avtalet tecknades för tre år sedan och gäller fr.o.m. kvartalet 2-18.

Detta får till följd att både ComHems och Bahnhofs tripleplay-paket kommer att höjas motsvarande, alltså 30 kr + moms och månad.

Styrelsen

Fibernät Årjäng Sydväst Ek. För.