Startsida

Protokoll från föreningsstämman 2020

På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Corona-viruset beslutade styrelsen denna gång att genomföra stämman utan fysiskt deltagande. Medlemmarna har istället fått möjlighet att delta genom poströstning.

Protokoll med tillhörande bilagor finns för nedladdning här nedan:

Protokoll Föreningsstämma Fibernät Årjäng Sydväst 2020

Bokslut och Revisionsberättelse

BUDGET 2020


2020-07-12

Enligt senaste information skall felet vara avhjälpt senast måndag e.m. Felet är omfattande och berör ett stort antal abonnenter med IP Only som kommunikationsleverantör. Hela Årjäng inkl. Töcksfors med respektive omnejd, även ett stort område söderut.

2020-07-10

Störningar i nätet

Just nu verkar alla ha störningar på tv-bilden. Det är oklart var felet är. Föreningen har kontakt med ip-only. Enskild medlem kan gärna kontakta sin tjänsteleverantör (ComHem, Bahnhof etc) och anmäla felet. Glöm inte att tala om att alla i föreningen har samma problem oberoende av leverantör. Ju fler som ringer ju högre prioritet borde ärendet få!


2020-06-02

Föreningsstämma 2020

Regeringen beslutade den 18 maj om en tillfällig lag (SFS 2020:198) som möjliggör att en föreningsstämma kan genomföras utan fysiskt deltagande av medlemmarna.

Kravet att stämman ska genomföras senast 6 månader efter verksamhetsårets slut ändras inte. Styrelsen har därför beslutat att årets stämma genomförs under juni månad med röstning via epost. Dokumentation och underlag för röstning publiceras inom kort på hemsidan. Underlaget för röstning kommer också att skickas via epost till medlemmarna.

Har ni frågor så mejla dem till info@fibersydvast.se

Med vänlig hälsning

Claes-Uno Brask

Ordförande

2020-02-18/Peter Rodin

Förvaltningsorganisation

Föreningens förvaltningsorganisation är publicerad under menyn Föreningsinfo.


2019-09-05/Peter Rodin

Byanätsforum är ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. Nätverket drivs av Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.

Vår förening är medlem i detta forum och får därför regelbundna utskick i form av nyhetsbrev.

Nu har även du som enskild medlem möjlighet att ta del av denna information. Gå in under fliken Medlemsinfo och vidare till Nyhetsbrev. Under bilden finns sedan en länk till nyhetsbreven som öppnas i en ny flik.

Har ni frågor eller synpunkter på hemsidans innehåll, så går det bra att kontakta mig på telefon 073-80 392 03

 

/Peter Rodin