Medlemsinfo

Nedan finns handlingarna från årets stämma.

Protokoll Föreningsstämma 2019

Bokslut 2018

Budget 2019

Faktureringsmall