Kontaktinfo

Kontaktlista Felanmälan och Styrelse.

 

COM HEM

Gruppavtalsnr:1428626062

Kundtjänst 90222. Kundansvarig Per Lindberg 073-4390811.

 

 

Kontaktinfo

Föreningen registrerades 2011-09-14
Organisationsnummer           769623-7747

Föreningens 0rdinarie styrelse har följande sammansättning:

Claes-Uno Brask Näresbyn Ordförande 072-5460355 ( efter 1700)
Anders Karlsson
Västra Trättlanda  Vice ordf. 0573-12945
Holger Eriksson Lennartsfors Ekonomiansvarig 0573-30369
Peter Rodin Lennartsfors  Sekreterare 073-8039203
Hannes Blomstrand Vammerviken  Ledamot 070-8918668
Magnus Andreassson Ed Suppleant  0573-32149
Anders Persson Källsbyn  Suppleant 070- 6724145
 Östen Svensson Lennartsfors  Suppleant  0573-30318/ 073-8050318

           

____________________________________________________________________________________________________