Startsida

Ändring av bredbandstjänsten från Com Hem

IP-Only meddelar att transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s upphör från och med 2021-01-31, detta innebär att Com Hem kommer att per automatik flytta över alla kunder till tjänsten 100/100 Mbit/s.

Då tjänsten debiteras högre av IP-Only så kommer också Com Hem att göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad.

Läs mer om detta här: Ändring av bredbandstjänst från ComHem

Vi vill också passa på att uppmana er alla meddela styrelsen om ni upplever fortsatta störningar i nätet, detta för att vi skall kunna ta detta vidare till IP-Only som äger frågan.


Protokoll från föreningsstämman 2020

På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Corona-viruset beslutade styrelsen denna gång att genomföra stämman utan fysiskt deltagande. Medlemmarna har istället fått möjlighet att delta genom poströstning.

Protokoll med tillhörande bilagor finns för nedladdning här nedan:

Protokoll Föreningsstämma Fibernät Årjäng Sydväst 2020

Bokslut och Revisionsberättelse

BUDGET 2020