Startsida

Protokoll föreningsstämma 2021.

Protokoll-föreningsstämma-2021 påskrivet

Bilaga 1 – Bokslut 2020, påskrivet

Bilaga 2 – Revisionsberättelse 2020

Bilaga 3 – BUDGET 2021

Bilaga 4- Medlemsstatus 2020-12-31

/Peter Rodin


Ändring av bredbandstjänsten från Com Hem

IP-Only meddelar att transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s upphör från och med 2021-01-31, detta innebär att Com Hem kommer att per automatik flytta över alla kunder till tjänsten 100/100 Mbit/s.

Då tjänsten debiteras högre av IP-Only så kommer också Com Hem att göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad.

Läs mer om detta här: Ändring av bredbandstjänst från ComHem

Vi vill också passa på att uppmana er alla meddela styrelsen om ni upplever fortsatta störningar i nätet, detta för att vi skall kunna ta detta vidare till IP-Only som äger frågan.