Startsida

Planerat underhåll på föreningens nät.

ODTR-mätning kommer att genomföras onsdagen den 12/5 mellan kl.17.00-18.00.
Sporadiska avbrott kommer att ske inom detta tidsspann.

/Peter Rodin

Föreningsstämma 2021.

Väntan är över; nu är det äntligen dags för dig att delta i årets stämma i vår fiberförening – Fibernät Årjäng Sydväst.

Liksom föregående år genomförs även denna stämma på distans. Deltagande i beslut sker därför genom poströstning.

OBS// Glöm inte bort att bifoga signerad och inskannad fullmakt om du deltar som ombud åt någon medlem.

Röstningsblanketten är ett ifyllbart pdf.formulär och den ifyllda blanketten skall vara styrelsen tillhanda senast den 31/5-21 kl.19.00 och mailas till info@fibersydvast.se.

Spara en kopia av blanketten på er dator innan ni fyller i den. På så sätt blir det enklare när ni skall maila den till oss.

Får ni några problem med det utsända materialet så är ni välkomna att kontakta mig direkt på peter@lennartsfors.com alt. tfn. 073-80 392 03

Röstningsblankett med tillhörande bilagor finns för nedladdning här nedan.

Det kan vara enklare att läsa bilagorna om man högerklickar på respektive länk och väljer ”Öppna länk i ny flik” på så vis behöver man inte backa för att komma tillbaka till denna sida, man kan dessutom ha samtliga dokument öppna samtidigt också.

Väl mött!

/Peter Rodin

Röstningsunderlag föreningsstämma-2021

Bilaga 1 – Bokslut 2020, påskrivet

Bilaga 2 – Revisionsberättelse 2020

Bilaga 3 – BUDGET 2021

Bilaga 4- Medlemsstatus 2020-12-31


Ändring av bredbandstjänsten från Com Hem

IP-Only meddelar att transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s upphör från och med 2021-01-31, detta innebär att Com Hem kommer att per automatik flytta över alla kunder till tjänsten 100/100 Mbit/s.

Då tjänsten debiteras högre av IP-Only så kommer också Com Hem att göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad.

Läs mer om detta här: Ändring av bredbandstjänst från ComHem

Vi vill också passa på att uppmana er alla meddela styrelsen om ni upplever fortsatta störningar i nätet, detta för att vi skall kunna ta detta vidare till IP-Only som äger frågan.