Startsida

Information om föreningsstämma 2021.

Redan i fjol hade vi en förhoppning att kunna genomföra årets stämma som normalt, men pandemin toppar fortsatt nyhetssändningarna och nya restriktioner meddelas hela tiden.

Mot bakgrund av detta så har vi inget annat val än att genomföra årets stämma på motsvarande sätt som föregående år med poströstning.

Samtliga handlingar kommer att läggas upp här under andra halvan av mars månad och vi har även satt den 31 maj då samtliga röstningssvar skall vara styrelsen tillhanda.

Vi går mot ljusare tider nu: låt oss nu bara hoppas att ljuset som vi har sett i pandemins tunnel snart blir verklighet, hittills har det bara varit ett framrusande tåg vi mött…

Lev väl och ta väl vara på er så hörs vi snart igen

/Peter Rodin


Ändring av bredbandstjänsten från Com Hem

IP-Only meddelar att transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s upphör från och med 2021-01-31, detta innebär att Com Hem kommer att per automatik flytta över alla kunder till tjänsten 100/100 Mbit/s.

Då tjänsten debiteras högre av IP-Only så kommer också Com Hem att göra en prishöjning på 20 kr per anslutning och månad.

Läs mer om detta här: Ändring av bredbandstjänst från ComHem

Vi vill också passa på att uppmana er alla meddela styrelsen om ni upplever fortsatta störningar i nätet, detta för att vi skall kunna ta detta vidare till IP-Only som äger frågan.