Kontaktinfo

Kontaktlista Felanmälan och Styrelse.

COM HEM

Gruppavtalsnr:1428626062

Kundtjänst 90222. Kundansvarig Per Lindberg 073-4390811.

Kontaktinfo

Föreningen registrerades 2011-09-14
Organisationsnummer           769623-7747

Föreningens 0rdinarie styrelse har följande sammansättning:

Ordförande: Claes-Uno Brask Näresbyn 072-546 03 55
Ekonomiansvarig: Holger Eriksson Lennartsfors  0573-303 69
Sekreterare: Peter Rodin Källsbyn 073-80 392 03
Suppleant: Anders Karlsson Västra Trättlanda 0573-129 45
Suppleant: Magnus Andreasson Ed 0573-321 49

           

____________________________________________________________________________________________________