GDPR Policy

Personuppgiftshantering

Föreningens personuppgiftshantering beskrivs mot bakgrund av EU:s dataskyddsförordning, 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018.

Information som vi lagrar

Föreningen hanterar information som är nödvändig för att det ömsesidiga åtagandet mellan föreningen och dess medlemmar ska kunna fullgöras, samt uppgifter som är nödvändiga för att våra leverantörer ska kunna hantera driften av nätet.

”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera en person. Uppgifterna tillhandahålls frivilligt vid ansökan om medlemskap och är en förutsättning för att bli medlem. Personuppgifter samlas också in vid upprättande av markavtal eller inskrivning av ledningsrätt. Personuppgifterna är; namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt fastighetsbeteckning,

Hur används data som samlas in och lagras

Personuppgifter samlas in för att kunna:

  • fakturera för tjänster och medlemsavgifter
  • administrera anslutningar till gruppavtal
  • offerera och beställa anslutningar till fibernätet
  • avropa underhåll, felsökning och reparation av fibernätet
  • redovisa vilka fastigheter som berörs av dragningen av fibernätet
  • informera om våra aktiviteter

Vi säljer inte, hyr inte ut, distribuerar eller på annat sätt gör våra medlemmars personuppgifter tillgängliga för tredje part. Föreningen kan dock dela information med leverantörer för de ändamål som anges ovan.

Skäl för användning av personuppgifter

Personuppgifter används i enlighet med ”§2  ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET” i föreningens stadgar.

Hur delas informationen

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål ska ha tillgång till personuppgifter.

Föreningen kan behöva dela personuppgifter med våra leverantörer så som markentreprenörer, installationsföretag och redovisningsbyrå. Leverantörer och underleverantörer kan behöva få tillgång till personuppgifter när de utför tjänster för föreningen, främst för att upprätthålla och underhålla vår infrastruktur.

Lagring

Personuppgifter sparas för ändamål som nämnts ovan så länge någon är kund eller medlem hos föreningen. Efter uppsägningstid och när alla ekonomiska relationer är reglerade så upphör databehandlingen för ovan angivna ändamål och personuppgifterna tas bort från föreningens register. Fastighetsägarinformation lagras så länge en fastighet berörs av fiberdragning. 9